زخم معده

اگر زخم معده دارید ماست بخورید


تحقیقات محققان در تایوان نشان می دهد مصرف چهار هفته ماست قبل از درمان با آنتی بیوتیک ، نتایج مثبتی را در بهبود زخم معده بیمارانی که درمان دارویی قبلاً در آنها موفقیت آمیز نبوده ، به همراه داشته است. باکتری Helicobacter Pyloriیکی از عوامل اصلی ابتلا به زخم معده است .
در 129 بیماری که درمان دارویی معمول برای از بین بردن این باکتری در آنها موفق نبوده ، با چهار نوع دارویی ترکیبی در فواصل رژیم غذایی شان که " درمان چهارگانه " نام داشت تحت درمان قرار گرفتند . در عین حال مقرر شد نیم دیگر بیماران ، قبل از شروع درمان دارویی ، روزانه به مدت چهارهفته در حدود 14 اونس ( معادل 397 گرم ) ماست بخورید که این ماست با کشت دو نوع باکتری Lactobacillus و Bifidobacterium تولید شده بود . پس از آن هر دو گروه به مدت یک هفته ، درمان دارویی را شروع کردند . بیمارانی که قبل از درمان ، در رژیم غذایی خود ماست مصرف می نمودند ، در مقایسه با گروهی که فقط تحت " درمان چهارگانه" با دارو بودند ، نه تنها باکتری H.Pylori در معده آنها به طور قابل توجهی از بین رفته بود بلکه از اثرات جانبی کمتری نیز ناشی از درمان صرف با دارو رنج می بردند .

/ 0 نظر / 19 بازدید