بینایی

هورامصرف میوه‌های رنگی و سبزیجات برگ پهن، بینایی را تقویت می‌کند

           

ایسنا:پژوهشگران و متخصصان تغذیه خاطرنشان می‌کنند: کاروتنوئید موجود درسبزیجاتی که دارای برگهای پهن و سبز رنگ هستند و همچنین میوه‌های رنگی دیدرا تقویت می‌کند و در پیشگیری از بیماریهای چشمی ناشی از افزایش سن موثراست. در این تحقیق، پژوهشگراندانشگاه جورجیا نتایج حاصل از چندین پژوهش را که روی تاثیراتکاروتنوئیدهای لوتئین و زئاکسانتین بر توان بینایی انجام شده بودند، با همترکیب کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. سپس معلوم شد که اینکاروتنوئیدها نقش مهمی در بینایی انسان ایفا می‌کنند و از جمله اینکه رویشبکیه چشم انسان تاثیر مثبت دارند. پس از بازبینی مطالعاتمختلف، محققان نتیجه گیری کردند که رنگدانه‌های ماکولار مانند لوتئین وزئاکسانتین روی توان بینایی تاثیر دارند و می‌توانند کیفیت بینایی رابهبود بخشند.

/ 0 نظر / 22 بازدید