گلبول‌های قرمز مصنوعی

هوراساخت گلبول‌های قرمز مصنوعی با قابلیت حمل اکسیژن و دارو

              

ایسنا: دانشمند‌ان در دانشگاه کالیفرنیا با همکاری دانشمند‌ان دانشگاه میشیگان ذرات مصنوعی را تولید کرده‌اند که به لحاظ ویژگی‌ها و عملکردهای اصلی بسیار شبیه به گلبول‌های طبیعی خون هستند.
از جمله ویژگی‌های مشابه، نرمی، انعطاف پذیری و توان حمل اکسیژن است. عملکرد اولیه گلبول‌های قرمز طبیعی حمل اکسیژن است و این گلبول‌های مصنوعی نیز این کار را به خوبی انجام می‌دهند و ظرفیت پیوند با اکسیژن خود را پس از یک هفته تا 90 درصد حفظ می‌کنند، اما گلبول‌های مصنوعی در عین حال می‌توانند به شیوه‌ای مؤثر داروهای شفابخش را با رها سازی کنترل شده به بافت‌های مورد نظر تحویل دهند و نیز موادی را برای افزایش وضوح در تصویربرداری‌های پزشکی حمل کنند.

/ 0 نظر / 23 بازدید