برای زندگی...           

 برای زندگی

وقت بگذارید ...

برای عشق ورزیدن

وقت بگذارید ...


زیرا رمز جاودان جوانی است!


برای خندیدن وقت بگذارید ..

.
زیرا موسیقی قلب شماست!

 

برای گریه کردن

وقت بگذارید ...


زیرا نشانه یک قلب بزرگ است!

برای خواندن وقت بگذارید ...


زیرا منبع کسب دانش است!

 

برای گوش کردن وقت بگذارید ...


زیرا نیروی هوش است!

 

برای فکر کردن

وقت بگذارید ...


زیرا کلید موفقیت است!

برای رویاپردازی وقت بگذارید...


زیرا سرچشمه شادی است!

 

 برای بازی کردن وقت بگذارید ...


زیرا یادآور شادابی دوران کودکی است!

 

 برای زندگی کردن وقت بگذارید ...
 
زیرا زمان به سرعت می‌گذرد و هرگز باز نمی‌گردد!

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
محمد رازق سیفی

سلام من وبلاگتونو لینک کردم شماام ماام مارو لینک کنید با تشکر محممد راز ق سیفی