short wave diathermy


دیاترمی موج کوتاه

کاربرد دستگاه :

این دستگاه یکی از وسایل مورد استفاده در بخش فیزیوتراپی است و برای ایجاد گرمای عمقی در بافتهای زیرین و بخشهای داخلی بدن از طریق ایجاد میدان مغناطیسی به کار می رود و مسکن دردهای محیطی بدن ، کاهش التهابات و بهبود گردش خون موضعی است .

در این دستگاه از طریق قرار دادن الکترود در موضع دردناک بیمار ، بدون اتصال با پوست القا انجام شده و بیمار گرما را دریافت میکند .الکترودها به دو صورت خازنی و یا کابلی هستند .
در تولید امواج کوتاه دیاترمی ولتاژ چند هزار ولتی بدست آمده ز یک تراسفورماتور افزاینده یکسره شده و سپس مدار نوسان ساز اصلی ، فرکانسی برابر ۲۷۱۲۰ مگا سیکل ایجاد میکند و نوسانات ایجاد شده را به بیمار منتقل می کند        
  

دیاترمی مایکروویو


کاربرد دستگاه  :

مانند دستگاه  دیاترمی موج کوتاه برای ایجاد گرمای عمقی است لیکن تواتر آن بالاتر است . نفوذ آن کمتر از دستگاه دیاترمی موج کوتاه است و برای کاهش درد مورد استفاده قرار میگیرد . شبیه دستگاه دیاترمی موج کوتاه است . با قرار دادن الکترود در محل درد بیمار و تا حد امکان با فاصله مناسب از بدن ، بیمار گرما را دریافت میکند .

در این دستگاه از فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز استفاده می شود . برای تولید سیستم نوسان سازی در میکروویو دیاترمی که دارای فرکانسهای بسیار بالاتر است از سیستم مگنترون که عبارت است از یک لامپ خلا که دارای یک کاتد استوانه ای و یک فیلامان گرم کننده است استفاده می شود .
    

/ 0 نظر / 28 بازدید